Wyszukaj:
Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Dane ogólne
•  Przedmiot Działalności
•  Organy Spółki
•  Struktura organizacyjna Spółki
•  Majątek
•  Przetargi
•  Kontrole
•  Prowadzone rejestry
•  Oferty pracy
  Informator klienta
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Informacje publiczne nieudostępnione w BIP
•  Decyzje - zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
•  Regulamin
•  Taryfa
•  Komunikaty, ogłoszenia
•  Cennik usług
•  Wzory wniosków
•  Jakość wody i ścieków
•  Galeria
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

275006
od 21 czerwca 2006


Adres:

Ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań

NIP 613-13-84-458

REGON 230477190

 

Dane teleadresowe:

fax (075) 646 63 42 Siedziba LPWiK Lubań Sp.z o.o. ul. Mickiewicza 1a

tel. (075) 646 63 30

tel. (075) 646 63 37  tel.kom. 600 428 836 Stacja Uzdatniania Wody

tel. (075) 722 29 11 Oczyszczalnia Ścieków, ul.Wiejska 1

e-mail: lubanskiewod@lpwik.pl


Spółka prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia, Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze: KRS - 0000087953

Kapitał zakładowy – 36 123 000,00  (słownie: trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).